Login


Over de vereniging

Toys in the Attic (meestal afgekort als TitA of gewoon Toys) is een officiële vereniging ingeschreven bij de kamer van koophandel (KvK-nummer: 54346320). Dit houdt een aantal dingen in maar het belangrijkste hiervan is dat één maal per jaar de Algemene Leden Vergadering (ALV) zal plaatsvinden. Op de ALV wordt het afgelopen jaar besproken, de kas en de planen voor het komend jaar. Ook kan men hier hun mening over onderwerpen laten horen (al kan dit doorheen het jaar natuurlijk ook) en vind er een benefietveiling plaats voor de vereniging. Iedereen die het jaar voor de ALV aanwezig is geweest op één of meerdere events telt als lid voor die ALV en is van harte welkom.

Een ander gevolg van het zijn van een officiële vereniging is dat het bestuur een vastgelegde opbouw heeft met vaste rollen. Ten tijde van het uitbrengen van deze bundel zijn de bestuursleden als volgt:

  • Voorzitter: Peter Visser
  • Vice-voorziter: Mark de Lange
  • Secretaris: Eylisch Cardinaal
  • Penningmeester: Michael Dubbeld
  • Locatie en Logistiek manager: Ruben Steijns
  • Algemeen Bestuurslid: Gwenaël Van Looveren

"Run with scissors, play with fire"
- Toys in the Attic motto

- © 2018 Toys in the Attic -