Login
Het Grindenborg Instituut, Een locatie vol geheimen.

Zoals velen van jullie wellicht al gelezen hebben in De Kroniek zijn wij van De Stoffige Zandkorrel begonnen aan een historisch onderzoek op de locatie van het Grindenborg Instituut. Zoals velen van jullie gelezen zullen hebben is dit de locatie waar onder andere de duistere magiër Nagan vele jaren opgesloten heeft gezeten voor hij vrij kwam. Het is onze taak als eervolle wezens om de vele verloren namen weer opnieuw een gezicht te geven, opdat ze nooit vergeten mogen worden. Gezien het deze maal om een recentere geschiedenis gaat, willen wij bij deze een oproep doen aan het volk om hun ervaringen te delen, en zijn wij op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen deze locatie de onderzoeken. Een Unieke kans voor ieder om een hand te wagen aan Archeologie en zich wellicht bij ons unieke gezelschap te voegen.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met De Stoffige Zandkorrel voor meer informatie.

Warplock Financiert Onderzoek in het Grindenborg Instituut.

Zoals velen van jullie begrepen hebben is de Organisatie van De Stoffige Zandkorrel begonnen aan een onderzoek op de locatie van het Grindenborg instituut.
Het Grindenborg is een locatie waar geruime tijd vele mensen verdwenen zijn, Nagan was hier niet de enige van, Ten tijde van Torack zijn vele anderen hier opgesloten geweest die werden gezien als vijand van het volk, of om andere redenen ongewenst waren.

Vanwege de historische significantie van deze locatie en de gebeurtenissen daar heb ik het als mijn plicht gezien ervoor te zorgen dat dit onderzoek alle aandacht krijgt die het verdient, en om te zorgen dat wat er gevonden wordt op een juiste manier behandeld wordt en de financiering krijgt die het verdient, Uiteraard rekening houdend met de gevoeligheid van de informatie voor de vele nabestaanden en betrokkenen.
Om deze reden heb ik, Zeek Warplock besloten dit onderzoek financieel te steunen en zal zelfs aanwezig zijn om ervoor te zorgen dat zaken naar behoren verlopen.
Uiteraard zal ik niet ontkennen dat ik daarnaast mijn eigen redenen heb ervoor te zorgen dat dit onderzoek goed verloopt. Er zijn er immers die mij ervan beschuldigen betrokken te zijn geweest bij de bom die een groot deel van Tarnock toil heeft vernietigd. Alhoewel het onderzoek momenteel nog loopt wat mijn onschuld zal doen bewijzen, zie ik dit als de kans om kennis te vergaren over Nagan, wie naar alle waarschijnlijkheid het daadwerkelijk brein achter deze actie is geweest.

- © 2018 Toys in the Attic -